Serveis

Cobertura Sanitària d'Esdeveniments

Els esdeveniments, tant públics com privats, comporten diferents riscos en funció de la concentració de persones i segons la naturalesa de les diferents activitats a desenvolupar: culturals, lúdiques o esportives.

La gestió de la seguretat de l’esdeveniment és sempre una responsabilitat de l’organitzador, que ha de comptar amb un pla de seguretat que inclogui l’assistència sanitària als assistents i la ràpida actuació en cas d’accident, per a això és impresicindible comptar amb un proveïdor d’aquests serveis professional, solvent i amb capacitat i recursos suficients per a respondre enfront de les diferents situacions.

Transports Sanitaris Clinic Balear disposa dels equips tècnics i humans per a oferir aquests serveis extrahospitalaris “in situ”, amb adequació a les prestacions exigides en la legislació vigent i els requisits particulars de cada ens local. Tot amb la qualitat de servei i l’experiència adquirida durant anys de participació en múltiples esdeveniments.

 • ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
 • ESDEVENIMENTS CULTURALS
 • PRESÈNCIA DE COBERTURA SANITÀRIA EN FILMACIONS

Sol·liciti pressupost

247

Servei d’emergència 24/7 365 dies a l’any

  • Tipo de Servicio
  • Fecha
  • Hora
  • * Campos Obligatorios He leído y acepto la Política de Privacidad
   ALGUN TEXTO