Serveis

Serveis
Especials

MEDICINA TURÍSTICA

Generalment els viatgers disposen de cobertura d’assistència en viatges o contracten pòlisses d’assegurances que cobreixen determinades assistències en cas d’accidents o malaltia sobrevinguda en la localitat de destí.

Transport Sanitaris Clínic Balear presta assistència mèdica en aquestes situacions i realitza el trasllat del pacient a centres sanitaris pròxims amb capacitat d’atendre el pacient amb plenes garanties.

En aquest cas, els Hospitals de Referència per al trasllat de pacients són:

REPATRIACIONS

Gestió Integral de repatriacions de pacients que pel seu estat requereixen assistència sanitària durant el trasllat.

SERVEIS MÈDICS I D’INFERMERIA A DOMICILI

Transports Sanitaris Clinic Balear presta serveis d’assistència a domicili orientat a persones que per diferents motius no poden desplaçar-se o bé a persones que a causa d’un accident o una determinada patologia requereixen un tractament en el seu domicili.

Aquest servei pot sol·licitar-se a través de la seva companyia d’assegurances o bé contractar-se directament completant el següent formulari.

Sol·liciti pressupost

247

Servei d’emergència 24/7 365 dies a l’any

    • Tipo de Servicio
    • Fecha de Nacimiento:
    • * Campos Obligatorios He leído y acepto la Política de Privacidad
      ALGUN TEXTO