SERVEIS

TRANSPORT
SANITARI

Transports Sanitaris Clinic Balear disposa d'una actualitzada flota de vehicles sanitaris preparada per al transport urgent...

COBERTURA SANITÀRIA D'ESDEVENIMENTS

Transports Sanitaris Clinic Balear disposa dels equips tècnics i humans per a oferir aquests serveis extrahospitalaris «in situ», amb adequació a les prestacions...

SERVEIS
ESPECIALS

Transports Sanitaris Clinic Balear presta serveis d'assistència a domicili orientat a persones que per diferents motius no poden desplaçar-se o bé a persones...